2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ผู้ว่าฯ ลำปาง เยี่ยมพบปะให้กำลังใจแรงงานนอกระบบ กลุ่มตัดเย็บเครื่องหนัง อ.เสริมงาม

ผวจ.ลำปาง เดินหน้าสานต่องานเชิงรุก `ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข` นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่....
(16/10/2561)ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเร่งดำเนินโครงการ `รักษ์แม่น้ำวัง ด้วยพลังจิตอาสา`

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเร่งดำเนินโครงการ `รักษ์แม่น้ำวัง ด้วยพลังจิตอาสา` ปรับแต่งภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแม่น้ำวังและบริเวณพื้นที่โดยรอบต้อนรับนักท่องเที่ยว....
(16/10/2561)วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ย้ำเตือนผู้ประกอบการ ร้านเกมส์ ร้านอาหารช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็กนักเรียน ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์พร้อมขอความร่วมมือเปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ย้ำเตือนผู้ประกอบการ ร้านเกมส์ ร้านอาหารช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมเด็กนักเรียน ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์พร้อมขอความร่วมมือเปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด....
(16/10/2561)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link