2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

จ.ลำปาง ร่วมโชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP Midyear 2018, OTOP Signature 9-17 มิ.ย.61 ได้ยอดจำหน่ายรวมกว่า 11 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาชุมชมจังหวัดลำปาง ส่งตัวแทนผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Midyear 2018 ณ ชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของ 36 จังหวัด `เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม`....
(19/06/2561)เทศบาลนครลำปาง เตรียมเสนอรูปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า เกาะกลางถนน ต้นไม้ ประติมากรรมเซรามิค ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า และพัฒนาซุ้มประตูเมืองเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่นครลำปาง รองรับการจัดงานใหญ่

เทศบาลนครลำปาง เตรียมเสนอรูปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า เกาะกลางถนน ต้นไม้ ประติมากรรมเซรามิค ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า และพัฒนาซุ้มประตูเมืองเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่นครลำปาง รองรับการจัดงานใหญ่ในอนาคต....
(19/06/2561)ธ.ก.ส.ลำปาง แนะประชาชนทำประกันในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการปลิต 2561 คุ้มครองความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ศัครูพืชและโรคระบาด สูงสุด 1,260 บาท / ไร่

ธ.ก.ส.ลำปาง แนะประชาชนทำประกันในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการปลิต 2561 คุ้มครองความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ศัครูพืชและโรคระบาด สูงสุด 1,260 บาท / ไร่....
(19/06/2561)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link