2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

มณฑลทหารบกที่ 32 และ เทศบาลเขลางค์นคร ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

มณฑลทหารบกที่ 32 และเทศบาลเขลางค์นคร ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลชมพู และตำบลปงแสนทอง ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยในช่วงบ่ายของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน `ลำปาง..ปันสุข` ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และแบ่งปันความสุข....
(21/02/2562)จังหวัดลำปาง จัดงาน `เปิดลำปาง..ปลายทางฝัน` Lampang Open House

จังหวัดลำปาง จัดงาน `เปิดลำปาง... ปลายทางฝัน` หรือ Lampang Open House ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติการ `เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข` เป็นปีที่ 2 โดยนำจุดเน้นในการบริหารการพัฒนาจังหวัดลำปาง ในเรื่องของ ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และ ลำปาง นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มาเป็นจุดขายภายในงาน....
(21/02/2562)รายงานสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง

เมื่อวานนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 12.01 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รวมถึง 14 ครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่เวลา 12.01-16.05 น. ความแรงวัดได้ตั้งแต่ 2.1-4.9....
(21/02/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ