2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายนิพพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะทำงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงาน....
(17/12/2561)การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายนิพพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะทำงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงาน....
(17/12/2561)สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย

ด้วย สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเชื่อมโยงในการทำงานระหว่างภาคีเครือข่าย โดยการคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ จำนวน ๑๑ ประเภท ประเภทละ ๑ คน....
(17/12/2561)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link