เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ เมษายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันอาทิตย์
1 เมษายน 2561  
       
วันจันทร์
2 เมษายน 2561  
       
วันอังคาร
3 เมษายน 2561  
       
วันพุธ
4 เมษายน 2561  
    การประชุมเตรียมความพร้อมฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  
วันพฤหัสบดี
5 เมษายน 2561  
       
วันศุกร์
6 เมษายน 2561  
       
วันเสาร์
7 เมษายน 2561  
       
วันอาทิตย์
8 เมษายน 2561  
       
วันจันทร์
9 เมษายน 2561  
       
วันอังคาร
10 เมษายน 2561  
       
วันพุธ
11 เมษายน 2561  
       
วันพฤหัสบดี
12 เมษายน 2561  
       
วันศุกร์
13 เมษายน 2561  
       
วันเสาร์
14 เมษายน 2561  
       
วันอาทิตย์
15 เมษายน 2561  
       
วันจันทร์
16 เมษายน 2561  
       
วันอังคาร
17 เมษายน 2561  
       
วันพุธ
18 เมษายน 2561  
       
วันพฤหัสบดี
19 เมษายน 2561  
       
วันศุกร์
20 เมษายน 2561  
      ประชุม กรอ.จ.ลป
วันเสาร์
21 เมษายน 2561  
       
วันอาทิตย์
22 เมษายน 2561  
       
วันจันทร์
23 เมษายน 2561  
       
วันอังคาร
24 เมษายน 2561  
       
วันพุธ
25 เมษายน 2561  
       
วันพฤหัสบดี
26 เมษายน 2561  
       
วันศุกร์
27 เมษายน 2561  
       
วันเสาร์
28 เมษายน 2561  
       
วันอาทิตย์
29 เมษายน 2561  
       
วันจันทร์
30 เมษายน 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ เมษายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>