ระบบ Login
รหัสผู้ใช้งาน : 
รหัสผ่าน : 
     
 
ค้นหา
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ี่
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มเรื่อง
ผลการดำเนินการ  
รหัส เรื่อง ล่าสุด อ่าน ตอบ
0000000787 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
การจอดรถข้างทาง / ป้ายแสดงชื่อร้านตามถนน มีการตรวจสอบหรือไม่ ถ้าเกิดอุบัติเหตุใครรับผิดชอบ
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 20:44 น.      7 ชั่วโมง 24 นาที 10 วินาที ที่ผ่านมา
18 ก.ย. 2561 20:44 น. 0 0
0000000770 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
อยากให้ปรับเปลี่ยนการตั้งสัญญาณจราจร
โพสต์เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 07:15 น.     35 วัน 20 ชั่วโมง 52 นาที 35 วินาที ที่ผ่านมา
18 ก.ย. 2561 10:17 น. 19 1
0000000786 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
การเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 07:52 น.      20 ชั่วโมง 15 นาที 50 วินาที ที่ผ่านมา
18 ก.ย. 2561 07:52 น. 3 0
0000000785 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
ร้านอาหารเล่นดนตรีเสียงดัง
โพสต์เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 20:01 น.     6 วัน 8 ชั่วโมง 6 นาที 59 วินาที ที่ผ่านมา
12 ก.ย. 2561 20:01 น. 6 0
0000000784 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
ขอให้ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสัตว์เลี้ยง
โพสต์เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 09:12 น.     6 วัน 18 ชั่วโมง 55 นาที 38 วินาที ที่ผ่านมา
12 ก.ย. 2561 09:12 น. 8 0
0000000783 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
มลภาวะทางเสียง และกลิ่นเหม็นจำนวนมาก
โพสต์เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 05:15 น.     8 วัน 22 ชั่วโมง 52 นาที 33 วินาที ที่ผ่านมา
10 ก.ย. 2561 05:15 น. 7 0
0000000782 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
มลภาวะทางเสียง และกลิ่นเหม็นจำนวนมาก
โพสต์เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 05:14 น.     8 วัน 22 ชั่วโมง 53 นาที 30 วินาที ที่ผ่านมา
10 ก.ย. 2561 05:14 น. 2 0
0000000781 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
มลภาวะทางเสียง และกลิ่นเหม็นจำนวนมาก
โพสต์เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 05:14 น.     8 วัน 22 ชั่วโมง 53 นาที 55 วินาที ที่ผ่านมา
10 ก.ย. 2561 05:14 น. 7 0
0000000780 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
มลภาวะทางเสียง และกลิ่นเหม็นจำนวนมาก
โพสต์เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 05:13 น.     8 วัน 22 ชั่วโมง 54 นาที 43 วินาที ที่ผ่านมา
10 ก.ย. 2561 05:13 น. 2 0
0000000779 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
มลภาวะทางเสียง และกลิ่นเหม็นจำนวนมาก
โพสต์เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 05:12 น.     8 วัน 22 ชั่วโมง 55 นาที 58 วินาที ที่ผ่านมา
10 ก.ย. 2561 05:12 น. 5 0
0000000778 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
เจ้าหน้าที่ไม่ไปทำงานแต่ได้รับเงินเดือนจากภาษีประขาชน
โพสต์เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 22:04 น.     11 วัน 6 ชั่วโมง 3 นาที 45 วินาที ที่ผ่านมา
7 ก.ย. 2561 22:04 น. 9 0
0000000777 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
เจ้าหน้าที่ไม่ไปทำงานแต่ได้รับเงินเดือนจากภาษีประขาชน
โพสต์เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 22:04 น.     11 วัน 6 ชั่วโมง 4 นาที 9 วินาที ที่ผ่านมา
7 ก.ย. 2561 22:04 น. 8 0
0000000776 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
ไฟถนนดับ
โพสต์เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561 22:42 น.     12 วัน 5 ชั่วโมง 25 นาที 32 วินาที ที่ผ่านมา
6 ก.ย. 2561 22:42 น. 5 0
0000000775 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
ร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน/ป่าสาธิต
โพสต์เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 20:20 น.     14 วัน 7 ชั่วโมง 47 นาที 25 วินาที ที่ผ่านมา
4 ก.ย. 2561 20:20 น. 13 0
0000000774 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ,
โพสต์เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561 15:40 น.     15 วัน 12 ชั่วโมง 27 นาที 28 วินาที ที่ผ่านมา
3 ก.ย. 2561 15:40 น. 24 0
0000000773 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
บุกรุกป่าสงวน
โพสต์เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 15:18 น.     19 วัน 12 ชั่วโมง 49 นาที 48 วินาที ที่ผ่านมา
30 ส.ค. 2561 15:18 น. 21 0
0000000754 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
ก่อไฟควันกระจายไปทั่ว
โพสต์เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2561 15:59 น.     97 วัน 12 ชั่วโมง 9 นาที 7 วินาที ที่ผ่านมา
30 ส.ค. 2561 13:00 น. 42 1
0000000546 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
ได้รับความเดือดร้อนจากห้องเช่า
โพสต์เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2560 10:16 น.     553 วัน 17 ชั่วโมง 52 นาที 13 วินาที ที่ผ่านมา
29 ส.ค. 2561 08:54 น. 137 1
0000000344 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
ขอฝายน้ำล้นแม่น้ำจางและขุดลอกห้วยแม่แผด
โพสต์เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2559 18:17 น.     921 วัน 9 ชั่วโมง 50 นาที 28 วินาที ที่ผ่านมา
29 ส.ค. 2561 08:12 น. 148 1
0000000743 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
ขอให้ผ่อนผันการห้ามจอดรถบริเวณหน้าตลาดกาดเมฆช่างเวลา 06.30 น.-08.30 น. และ 17.00-18.00 น.
โพสต์เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 13:29 น.     113 วัน 14 ชั่วโมง 38 นาที 47 วินาที ที่ผ่านมา
29 ส.ค. 2561 08:10 น. 26 1

ทั้งหมด 781 จำนวน : 40 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] Next>>