ระบบ Login
รหัสผู้ใช้งาน : 
รหัสผ่าน : 
     
 
ค้นหา
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ี่
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มเรื่อง
ผลการดำเนินการ  
รหัส เรื่อง ล่าสุด อ่าน ตอบ
0000000755 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
ทดสอบ
โพสต์เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2561 09:17 น.     4 วัน 5 ชั่วโมง 30 นาที 1 วินาที ที่ผ่านมา
15 มิ.ย. 2561 09:18 น. 10 1
0000000754 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
ก่อไฟควันกระจายไปทั่ว
โพสต์เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2561 15:59 น.     5 วัน 22 ชั่วโมง 48 นาที 16 วินาที ที่ผ่านมา
13 มิ.ย. 2561 15:59 น. 7 0
0000000728 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
ร้องเรียนการให้บริการคนไข้
โพสต์เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561 13:14 น.     46 วัน 1 ชั่วโมง 33 นาที 11 วินาที ที่ผ่านมา
13 มิ.ย. 2561 14:21 น. 31 1
0000000749 (กลุ่มแจ้งเบาะแส)
ข้าราชการใช้วาจาไม่เหมาะสม ข่มขู่ และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
โพสต์เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 10:00 น.     11 วัน 4 ชั่วโมง 47 นาที 27 วินาที ที่ผ่านมา
13 มิ.ย. 2561 13:34 น. 13 1
0000000750 (กลุ่มแจ้งเบาะแส)
ข้าราชการใช้วาจาไม่เหมาะสม ข่มขู่ และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
โพสต์เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 10:00 น.     11 วัน 4 ชั่วโมง 47 นาที 8 วินาที ที่ผ่านมา
13 มิ.ย. 2561 13:34 น. 10 1
0000000753 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
ตรวจสอบโครงการสหกรณ์ร้านค้าชุมชน,ร้านค้าปุ๋ยประชารัฐชุมชนบ้านกาดใต้.ตลาดชุมชนบ้านกาดใต้
โพสต์เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 19:20 น.     7 วัน 19 ชั่วโมง 27 นาที 4 วินาที ที่ผ่านมา
11 มิ.ย. 2561 19:20 น. 7 0
0000000752 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
ตรวจสอบโครงการสหกรณ์ร้านค้าชุมชน,ร้านค้าปุ๋ยประชารัฐชุมชนบ้านกาดใต้.ตลาดชุมชนบ้านกาดใต้
โพสต์เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 19:20 น.     7 วัน 19 ชั่วโมง 27 นาที 13 วินาที ที่ผ่านมา
11 มิ.ย. 2561 19:20 น. 3 0
0000000751 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
ตรวจสอบโครงการสหกรณ์ร้านค้าชุมชน,ร้านค้าปุ๋ยประชารัฐชุมชนบ้านกาดใต้.ตลาดชุมชนบ้านกาดใต้
โพสต์เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 19:20 น.     7 วัน 19 ชั่วโมง 27 นาที 22 วินาที ที่ผ่านมา
11 มิ.ย. 2561 19:20 น. 5 0
0000000703 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
การออกใบวุฒิบัตร ปวส. ของวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สาขาวิชาการบัญชี
โพสต์เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 11:50 น.     104 วัน 2 ชั่วโมง 56 นาที 41 วินาที ที่ผ่านมา
11 มิ.ย. 2561 14:59 น. 58 1
0000000725 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
โพสต์เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 13:47 น.     50 วัน 1 ชั่วโมง  26 วินาที ที่ผ่านมา
11 มิ.ย. 2561 14:52 น. 30 1
0000000692 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
การประชาสัมพันธ์การจัดงานต่างๆของจังหวัดลำปาง
โพสต์เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 05:08 น.     116 วัน 9 ชั่วโมง 39 นาที 25 วินาที ที่ผ่านมา
11 มิ.ย. 2561 14:51 น. 53 1
0000000691 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
การประชาสัมพันธ์การจัดงานต่างๆของจังหวัดลำปาง
โพสต์เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 05:08 น.     116 วัน 9 ชั่วโมง 39 นาที 26 วินาที ที่ผ่านมา
11 มิ.ย. 2561 14:51 น. 52 1
0000000453 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
การเปิดเพลงแสดงดนตรีรื่นเริงในช่วงไว้ทุกข์
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 13:13 น.     609 วัน 1 ชั่วโมง 34 นาที 2 วินาที ที่ผ่านมา
11 มิ.ย. 2561 14:44 น. 199 1
0000000748 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
สงสารน้องม้าค่ะ
โพสต์เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 21:04 น.     12 วัน 17 ชั่วโมง 43 นาที 32 วินาที ที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2561 21:04 น. 5 0
0000000747 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าเนื่องจากกระแสไฟตกทุกวัน
โพสต์เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 09:16 น.     13 วัน 5 ชั่วโมง 30 นาที 34 วินาที ที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2561 09:16 น. 4 0
0000000746 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าเนื่องจากกระแสไฟตกทุกวัน
โพสต์เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 09:16 น.     13 วัน 5 ชั่วโมง 31 นาที 6 วินาที ที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2561 09:16 น. 5 0
0000000686 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร
โพสต์เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 13:15 น.     133 วัน 1 ชั่วโมง 32 นาที 15 วินาที ที่ผ่านมา
4 มิ.ย. 2561 10:35 น. 61 1
0000000745 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
ขอความเป็นธรรม
โพสต์เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561 14:59 น.     18 วัน -1 ชั่วโมง 47 นาที 34 วินาที ที่ผ่านมา
1 มิ.ย. 2561 14:59 น. 13 0
0000000744 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ขอให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
โพสต์เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 08:52 น.     19 วัน 5 ชั่วโมง 55 นาที 23 วินาที ที่ผ่านมา
31 พ.ค. 2561 08:52 น. 33 0
0000000743 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
ขอให้ผ่อนผันการห้ามจอดรถบริเวณหน้าตลาดกาดเมฆช่างเวลา 06.30 น.-08.30 น. และ 17.00-18.00 น.
โพสต์เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 13:29 น.     22 วัน 1 ชั่วโมง 17 นาที 56 วินาที ที่ผ่านมา
28 พ.ค. 2561 13:29 น. 9 0

ทั้งหมด 749 จำนวน : 38 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>