ระบบ Login
รหัสผู้ใช้งาน : 
รหัสผ่าน : 
     
 
ค้นหา
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ี่
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มเรื่อง
ผลการดำเนินการ  
รหัส เรื่อง ล่าสุด อ่าน ตอบ
0000000710 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
สะพานข้ามคลองชลประทานเข้าหมู่บ้าน ไม่ปลอดภัย
โพสต์เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 15:17 น.     3 วัน  22 นาที 28 วินาที ที่ผ่านมา
14 มี.ค. 2561 15:17 น. 28 0
0000000709 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
สะพานข้ามคลองชลประทานเข้าหมู่บ้าน ไม่ปลอดภัย
โพสต์เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 14:54 น.     3 วัน  45 นาที 20 วินาที ที่ผ่านมา
14 มี.ค. 2561 14:54 น. 13 0
0000000708 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
ที่อยู่อาศัย
โพสต์เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 09:18 น.     3 วัน 6 ชั่วโมง 21 นาที 7 วินาที ที่ผ่านมา
14 มี.ค. 2561 09:18 น. 17 0
0000000707 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
ที่อยู่อาศัย
โพสต์เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 09:18 น.     3 วัน 6 ชั่วโมง 21 นาที 11 วินาที ที่ผ่านมา
14 มี.ค. 2561 09:18 น. 8 0
0000000705 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ตามเรื่อง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560ทางศูนย์ดำรงธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ทำบันทึกข้อตกลงว่า 3 ฝ่าย คู่กรณีไม่ปฏิบัติตามและทางศูนย์โทรหาไม่ให้ข้าพเจ้าร้องเรียนไปที่ศูนย์อีก
โพสต์เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2561 14:25 น.     7 วัน 1 ชั่วโมง 13 นาที 46 วินาที ที่ผ่านมา
13 มี.ค. 2561 08:48 น. 64 2
0000000704 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ตามเรื่อง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560ทางศูนย์ดำรงธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ทำบันทึกข้อตกลงว่า 3 ฝ่าย คู่กรณีไม่ปฏิบัติตามและทางศูนย์โทรหาไม่ให้ข้าพเจ้าร้องเรียนไปที่ศูนย์อีก
โพสต์เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2561 14:23 น.     7 วัน 1 ชั่วโมง 16 นาที 27 วินาที ที่ผ่านมา
13 มี.ค. 2561 08:48 น. 35 1
0000000706 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ตามเรื่อง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560ทางศูนย์ดำรงธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ทำบันทึกข้อตกลงว่า 3 ฝ่าย คู่กรณีไม่ปฏิบัติตามและทางศูนย์โทรหาไม่ให้ข้าพเจ้าร้องเรียนไปที่ศูนย์อีก
โพสต์เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2561 14:26 น.     7 วัน 1 ชั่วโมง 13 นาที 42 วินาที ที่ผ่านมา
13 มี.ค. 2561 08:47 น. 160 1
0000000702 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
ควันไฟจากเตาเผาถ่าน
โพสต์เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2561 23:09 น.     11 วัน 16 ชั่วโมง 30 นาที 34 วินาที ที่ผ่านมา
13 มี.ค. 2561 08:42 น. 23 1
0000000701 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
ควันไฟจากเตาเผาถ่าน
โพสต์เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2561 23:08 น.     11 วัน 16 ชั่วโมง 31 นาที 1 วินาที ที่ผ่านมา
13 มี.ค. 2561 08:41 น. 20 1
0000000703 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
การออกใบวุฒิบัตร ปวส. ของวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สาขาวิชาการบัญชี
โพสต์เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 11:50 น.     10 วัน 3 ชั่วโมง 48 นาที 53 วินาที ที่ผ่านมา
7 มี.ค. 2561 11:50 น. 18 0
0000000700 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ขอให้พิจารณาโทษทางวินัย
โพสต์เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2561 08:24 น.     12 วัน 7 ชั่วโมง 15 นาที 6 วินาที ที่ผ่านมา
5 มี.ค. 2561 14:12 น. 31 1
0000000699 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
ขอความช่วยเหลือส่งเจ้าหน้าที่มาจัดการปัญหาสายไฟที่ตกลงมาบังหน้าร้าน
โพสต์เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 14:16 น.     17 วัน 1 ชั่วโมง 22 นาที 56 วินาที ที่ผ่านมา
28 ก.พ. 2561 14:16 น. 21 0
0000000698 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
ขอความช่วยเหลือส่งเจ้าหน้าที่มาจัดการปัญหาสายไฟที่ตกลงมาบังหน้าร้าน
โพสต์เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 14:16 น.     17 วัน 1 ชั่วโมง 23 นาที 16 วินาที ที่ผ่านมา
28 ก.พ. 2561 14:16 น. 19 0
0000000650 (กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ต้นไม้จากบ้านเช่าหลวง โคน่ทับครัวและบางส่่่วนไปอยู่บนหลังคา 79 หมู่ 1 ต.แม่เมาะ(ขอให้ช่วยตัดต้นไม้จากบ้านเช่าหลวง)
โพสต์เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 12:39 น.     136 วัน 3 ชั่วโมง  11 วินาที ที่ผ่านมา
28 ก.พ. 2561 06:41 น. 125 1
0000000697 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
หนี้นอกระบบ ดอกแพงมากค่ะ
โพสต์เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 23:27 น.     17 วัน 16 ชั่วโมง 12 นาที 12 วินาที ที่ผ่านมา
27 ก.พ. 2561 23:27 น. 22 0
0000000696 (กลุ่มขอความช่วยเหลือ)
หนี้นอกระบบ ดอกแพงมากค่ะ
โพสต์เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 23:27 น.     17 วัน 16 ชั่วโมง 12 นาที 24 วินาที ที่ผ่านมา
27 ก.พ. 2561 23:27 น. 21 0
0000000695 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
น้ำประปา
โพสต์เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 17:53 น.     18 วัน 21 ชั่วโมง 45 นาที 52 วินาที ที่ผ่านมา
26 ก.พ. 2561 17:53 น. 21 0
0000000694 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
น้ำประปา
โพสต์เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 17:53 น.     18 วัน 21 ชั่วโมง 46 นาที 18 วินาที ที่ผ่านมา
26 ก.พ. 2561 17:53 น. 20 0
0000000693 (กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน)
ปัญหาฝุ่นละออง และปัญหาผิวการจราจร
โพสต์เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2561 19:34 น.     19 วัน 20 ชั่วโมง 4 นาที 58 วินาที ที่ผ่านมา
25 ก.พ. 2561 19:34 น. 22 0
0000000692 (กลุ่มเรื่องทั่วไป)
การประชาสัมพันธ์การจัดงานต่างๆของจังหวัดลำปาง
โพสต์เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 05:08 น.     22 วัน 10 ชั่วโมง 31 นาที 37 วินาที ที่ผ่านมา
23 ก.พ. 2561 05:08 น. 20 0

ทั้งหมด 704 จำนวน : 36 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>